Sunday, 4 July 2010

Kinh tế tài chính tuần end 2 July 2010

http://cafef.vn/20100704034431669CA32/kinh-te-tai-chinh-the-gioi-7-ngay-qua.chn

Như thường lệ, vẫn có 1 ít lỗi nhưng vẫn là một nỗ lực đáng kể.

No comments: