Friday, 9 July 2010

Vinashin story

Có quá nhiều bài viết về vụ này. Tạm thời phải collect bài từ từ để làm thành 1 story.


Tổng quan

http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=131&article=178481

Đầu tư dàn trải

http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=662

Lùi thời hạn thanh tra

http://vneconomy.vn/20100610091527923P0C5/lai-lui-thoi-han-thanh-tra-vinashin.htm

http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=131&article=178481

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/37253/

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1390&chitiet=14134&Style=1

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/388341/Bai-hoc-Vinashin-Xem-lai-co-che-giam-sat-cac-tap-doan.html

No comments: