Thursday, 1 July 2010

Silver Exchange (sàn giao dịch bạc) - Vietnam case

http://sgtt.com.vn/Kinh-te/124684/Xuat-hien-san-bac-giong-san-vang.html

http://sgtt.com.vn/Kinh-te/125040/Thong-doc-ngan-hang-“se-tim-hieu-ve-san-bac”.html

Cái gì không cấm ... không có nghĩa là được làm!

No comments: