Sunday, 4 July 2010

TV 3D chưa được đón nhận hào hứng

http://dantri.com.vn/c119/s119-406531/nguoi-dung-nhat-chua-hao-hung-voi-tv-3d.htm

No comments: