Tuesday, 6 July 2010

Dự đoán lợi nhuận ngân hàng

http://cafef.vn/2010070606544793CA34/loi-nhuan-ngan-hang-nhin-quy-1-doan-quy-2.chn

Tín dụng tăng chậm, margin thấp.

"Trước hết, nguồn thu trọng yếu từ tín dụng đã thu hẹp một cách rõ rệt... Quý 1, tại Sacombank tỷ trọng này chỉ còn 26,48% và có xu hướng giảm thêm trong những tháng tiếp theo theo dữ liệu đã công bố. Hay tại Maritime Bank, con số đó chỉ còn khoảng 25%.

Một nguyên nhân chính của sự thu hẹp nhanh chóng đó có từ tốc độ tăng trưởng tín dụng rất thấp trong 3 tháng đầu năm (chỉ quanh 3%). Và ngay ở hoạt động này, khả năng sinh lãi cũng khó khăn. Một số tính toán cho thấy tỷ lệ lãi biên mà các nhà băng thu được trong quý 1/2010 chỉ ở khoảng trên dưới 2,7%."

Thu từ kinh doanh ngoại hối và vàng giảm

"Việc đóng cửa các sàn giao dịch vàng là một ảnh hưởng trực tiếp. Thứ nữa, thị trường ngoại hối và vàng không có nhiều biến động mạnh như những năm trước cũng là một ảnh hưởng đáng chú ý đến khả năng tạo lợi nhuận.

Như tại ACB chỉ là 104,6 tỷ đồng so với 311,16 tỷ đồng của quý 1/2009; tại Sacombank là 71,15 tỷ đồng so với 227,06 tỷ đồng; tại Eximbank lãi kinh doanh ngoại hối quý 1/2010 cũng chỉ đạt 21,63 tỷ đồng trong khi con số của quý 1/2009 là 53,04 tỷ đồng…"

Thu từ nguồn khác tăng

"Nổi bật nhất có thể thấy ở Sacombank, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt tới 312,64 tỷ đồng, trong khi con số của quý 1/2009 mới chỉ là 118,3 tỷ đồng. Tại Eximbank, tương tự là 55,84 tỷ đồng so với 33,2 tỷ đồng. Tại Vietcombank là 283,66 tỷ đồng so với 222,46 tỷ đồng…"

"Từ cuối tháng 3 đến nay, thị trường ghi nhận sự thành công của loạt phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với lượng đăng ký tham gia đột biến và áp đảo từ các ngân hàng thương mại. Một động lực chính được đề cập nhiều thời gian qua là sự tranh thủ chênh lệch lãi suất để tạo lợi nhuận, khi các nhà băng nắm công cụ trái phiếu để cầm cố trên thị trường mở."

So fixed income desk tạo lợi nhuận. Và dịch vụ chiếm phần cao hơn trong cấu trúc lợi nhuận. Ngành ngân hàng VN đang thay đổi.

No comments: