Tuesday, 6 July 2010

Thanh tra ngân hàng châu Âu

http://cafef.vn/20100706092939661CA0/cho-doi-gi-o-dot-thanh-tra-ngan-hang-chau-au.chn

Cổ phiếu tài chính tại Mỹ đã tăng tới 36% sau khi kết quả thanh tra ngành ngân hàng được công khai. Câu chuyện tương tự có thể không lặp lại tại châu Âu.
Liên minh châu Âu cho đến nay chưa công bố kết quả đợt thanh tra ngành ngân hàng trong đó có bao gồm cả khả năng một nước vỡ nợ.


Ông Dirk Hoffmann-Becking, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Sanford C. Bernstein ở London, người theo dõi các ngân hàng trong đó bao gồm ngân hàng Barclays, Deustche Bank và UBS AG, nhận định: “Sẽ không thể có khả năng cổ phiếu các ngân hàng tại châu Âu hồi phục cho đến khi chúng ta thực sự có kết quả của đợt thanh tra ngân hàng. Thế nhưng kết quả thanh tra ngân hàng không thể giải quyết được khủng hoảng nợ nước ngoài.”

No comments: