Thursday, 1 July 2010

Vinashin case

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/36899/

Vinashin, cái gì đến cũng phải đến.

Tất cả các khoản nợ mà Vinashin vay của các ngân hàng nhà nước hay ngân hàng thương mại mà Nhà nước có cổ phần chi phối, các công ty tài chính nhà nước sẽ được cơ cấu lại theo hình thức giãn nợ, khoanh nợ. Riêng các hợp đồng đóng tàu còn hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ còn chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho Vinashin tiếp tục được vay để hoàn thành và nhấn mạnh: “Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo nói trên”. => It is bailed out, don't worry?!

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/24211/

Vinashin làm gì cũng được ưu tiên ...

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/22166/

Làm ăn thì làm vướng bận bà con búa xua nên bà con nhào vô xé xé nó ra luôn cho rồi.

No comments: