Saturday, 17 July 2010

Funds in Vietnam: difficult time just as global funds

http://cafef.vn/20100717101922823CA31/go-kho-cho-cac-quy-dau-tu.chn

http://cafef.vn/20100717104334255CA31/quy-dau-tu-ap-luc-cai-to.chn

Dù sự việc đã khép lại có hậu cho các nhà quản lý của VEIL nhưng theo chuyên gia chứng khoán Hồ Quốc Tuấn (!?), vẫn có một số điểm gợi ra từ góc nhìn khác về vấn đề của VR Capital yêu cầu VEIL giải thể trước thời hạn: Vụ việc tương tự tại nước ngoài được coi là rất bình thường, vì đơn giản nếu quỹ không được giao dịch quá xa giá trị tài sản ròng (NAV) thì cổ đông không thể đặt ra các yêu cầu giải thể trước thời hạn. Tại nước ngoài, VR Capital được xem là một dạng nhà buôn chứng khoán (arbitrage).

=> ặc, cái này thì hổng phải hoàn toàn tui nói như vậy!

Anyway, bài có rất nhiều thông tin của anh Giang.

2 comments:

Anonymous said...

Hôm nay mới thấy bác Tuấn trách mình ở đây. Chắc có gì đó sai sót phải nhận trách nhiệm thui! :-)
Giang Thanh

Big Happy Man said...

@Anh Giang: Nhận trách nhiệm rồi phải thiếu em chầu ăn :)