Thursday, 23 April 2009

Tỷ giá again

Thiếu USD -> đi kết hối, predictable (sadly)!!!

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17915/

Các ngân hàng hầu hết đều ủng hộ việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tái sử dụng biện pháp kết hối để làm thị trường ngoại tệ thanh khoản hơn.

Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết ngân hàng hiện nay chỉ là một kênh trung gian giúp người bán và người mua gặp nhau, cho nên nếu thiếu một trong hai bên vai trò của ngân hàng sẽ không thực hiện được.

Một bài viết vô phương vô phạt của TS Nguyễn Minh Phong => chán

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17651/

Thị trường tự do: Yếu tố tâm lý đẩy tỷ giá tăng? => God knows!

http://vneconomy.vn/20090422095212230P0C6/thi-truong-tu-do-yeu-to-tam-ly-day-ty-gia-tang.htm


Tìm đầu ra cho vốn ngoại tệ

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17988/

Sản phẩm “Cho vay đô la Mỹ tài trợ nhập khẩu cố định tỷ giá” để giúp khách hàng yên tâm vay. Với sản phẩm này, Eximbank sẽ cố định giá bán đô la Mỹ ngay tại thời điểm giải ngân cho khách hàng. Khoản vay này sẽ được tính ra tiền đồng Việt Nam và khi đên hạn trả nợ khách hàng chỉ cần trả đúng khoản tiền đã chốt lúc vay mà không cần quan tâm giá đô la Mỹ lúc đó bao nhiêu.

Exim hedge cái risk này kiểu gì trời? Phải hỏi Ms Lan!

Back to thị trường ngoại tệ VN => thị trường thanh khoản kém Làm sao giải quyết thanh khoản đây? Dẹp cái cơ chế xin cho của NHNN đi?! (ngày ngày nối đuôi xin mua ngoại tệ?)

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17817/

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/17484/

Yêu cầu không thông tin về tỷ giá trên thị trường chợ đen

http://cafef.vn/20090425084629386CA34/yeu-cau-khong-thong-tin-ve-ty-gia-thi-truong-cho-den.chn

Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin – Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu các báo, đài không đăng tải, công bố các thông tin về tỷ giá mua bán ngoại tệ trên thị trường “chợ đen” và có biện pháp xử lý trong trường hợp cố tình vi phạm. => đã quá rõ ràng

Kết hối => cái gì đến cũng phải đến

http://cafef.vn/20090427030819297CA34/ket-hoi.chn

Biên độ tỷ giá +/- 5%

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/03/3BA0D37C/

Nới biên độ + Dừng option => What?!

http://vneconomy.vn/20090324043017223P0C6/noi-bien-do-ty-gia-va-mot-so-tham-chieu.htm

Một bài rất rõ ràng của Minh Đức: Thiếu thì thiếu, thừa thì thừa, doanh nghiệp găm USD, biết sao bây giờ?

http://www.vneconomy.vn/20090517011332237P0C6/cang-thang-ngoai-te-khong-chi-la-cang-thang.htm

Không kết hối, không cần phá giá => mai mốt diễn ra thì thế nào?

http://cafef.vn/20090515093930795CA34/chinh-sach-ty-gia-khong-ket-hoi-khong-can-pha-gia.chn

No comments: