Wednesday, 8 April 2009

Điểm tin on VDSC

Một số tin củ chuối đáng chú ý

Dệt may có thể phục hồi vào cuối năm, đơn hàng có thể tăng từ tháng 4 đến tháng 7

http://www.vdsc.com.vn/Introduction/NewsInfo.aspx?ArticleID=19059&ChannelID=11

Đâu là lối thoát cho kd bds? No idea ... Nhưng CP BDS cũng đâu tệ ... (tuy không bằng NH)

http://www.vdsc.com.vn/Introduction/NewsInfo.aspx?ArticleID=19063&ChannelID=11

No comments: