Sunday, 19 April 2009

Around ngày 9/3

Buffet bảo : 5 năm nữa kinh tế lại tăng trưởng tốt

http://cafef.vn/20090310073443430CA32/warren-buffett-kinh-te-my-se-hoi-phuc-sau-5-nam-nua.chn

Thương mại thế giới tệ hại nhất trong 80 năm!

http://cafef.vn/20090309110213165CA32/ngan-hang-the-gioi-thuong-mai-toan-cau-nam-2009-te-nhat-trong-80-nam.chn

Chính phủ Anh acquires Lloyd!

http://cafef.vn/20090308091427384CA32/chinh-phu-anh-thau-tom-ngan-hang-cho-vay-the-chap-lon-nhat-nuoc.chn

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cao nhất trong 25 năm

http://cafef.vn/20090307084715915CA32/ty-le-that-nghiep-cua-my-cao-nhat-trong-25-nam.chn

Tin xấu về GM: GM phá sản?!

http://cafef.vn/20090306081521868CA32/chung-khoan-my-tuot-doc-vi-tin-xau-tu-general-motors.chn


1 tháng sau:
Banks lời

Green shoots

Tín hiệu hồi phục

Nhưng ...
http://cafef.vn/2009040105168849CA32/thuong-mai-sut-giam-cong-nghiep-di-xuong.chn

No comments: