Sunday, 19 April 2009

Mở room cho khối ngoại

Nới "room" cho nước ngoài lên 49%

http://cafef.vn/20090418090344626CA31/noi-room-khong-co-nghia-la-co-phieu-se-len.chn

Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại tại công ty chưa niêm yết

http://cafef.vn/2009041610152125CA31/nang-ty-le-nam-giu-co-phieu-cho-nha-dau-tu-ngoai-tai-cong-ty-chua-niem-yet.chn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2009 và thay thế Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại.


Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư của 1 quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và vốn điều lệ của 1 công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép nắm giữ tối đa 49%.

Riêng đối với trái phiếu, tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.

Về việc thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, quyết định này nêu rõ sẽ chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài mới được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty chứng khoán với tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty quản lý quỹ, với tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

No comments: