Monday, 13 April 2009

Nguyên nhân thiếu USD

Ngân hàng thiếu USD - Đã chỉ ra nguyên nhân ... Xuất khẩu không bán USD, Nhập khẩu lại cần USD

http://cafef.vn/20090413044144449CA34/ngan-hang-lai-thieu-do-la-my.chn

Vì sao doanh nghiệp khó vay USD từ ngân hàng? => Đúng ra nên hỏi vì sao DN KHÔNG VAY USD từ NH mới đúng.

http://cafef.vn/20090413093011700CA34/vi-sao-doanh-nghiep-kho-vay-usd-tu-ngan-hang.chn

No comments: