Tuesday, 17 January 2012

Thống đốc bật mí nhiều tin “sốc” về thị trường tiền tệ

Toàn văn ở đây

Nhưng lạm phát không phải là yếu tố quyết định duy nhất, mà vấn đề là phải đảm bảo thanh khoản. => Thống đốc lâu lâu phán 1 câu chí lý.

việc quy định trần lãi suất chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài cần phải xóa bỏ trần lãi suất.

No comments: