Thursday, 12 January 2012

Kiều hối VN 2011: 9 tỷ USD, Philippines 24 tỷ USD

WB: Việt Nam nhận được 9 tỷ USD kiều hối

Ấn Độ là nước dẫn đầu với lượng kiều hối 58 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (57 tỷ USD), Mexico (24 tỷ USD), Philippines (23 tỷ USD). Các nước nhận được kiều hối lớn khác bao gồm Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Ai Cập và Lebanon.

--------------------------

- Tính ra thì kiều hối nước mình là nhiều so với tỷ trọng dân TQ. Nhưng mà Philippines nhiều hơn mình.

No comments: