Saturday, 21 January 2012

Giải trí: Tiết lộ kinh người của sát thủ kinh tế

Tiết lộ kinh người của sát thủ kinh tế

Cái dạng conspiracy theory này nghe cho vui để giải trí. Có rất nhiều thông tin đưa ra đáng bị nghi ngờ về độ chân thật và có những sự kiện có thể lý giải theo nhiều phương diện. Đại loại bài này là kiểu thích nói sao thì nói và lập lờ 1 số thông tin không rõ ràng.

Giống như một số chỉ trích về bản thân cuốn sách nhiều danh tiếng (và tai tiếng) của tác giả, có thể tìm thấy trên Wiki (hi vọng nó sẽ còn tồn tại!)

Nói chung, khó tin, nhưng cũng nghe để mà ... biết. Tại mình có biết gì về mấy cái này đâu.

No comments: