Thursday, 12 January 2012

'Ngân hàng đừng sợ người dân rút tiền'???!!! Thua

Ông Bùi Kiến Thành nói: 'Ngân hàng đừng sợ người dân rút tiền'

"Tôi xin lấy ví dụ, ngân hàng không huy động được tiền trong dân với mức lãi suất 10% thì Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng cung cấp thanh khoản với lãi suất thấp, chẳng hạn 3%. Sau đó ngân hàng sẽ cho vay lại với lãi suất 7%-8%. Cả thế giới đều theo phương pháp này."

- Trời ơi trời, cái thế giới nào mà nó lại như vậy??? Chỉ khi Mỹ-Anh rơi vào mất thanh khoản và thanh khoản nguồn tài trợ nó mới cấp cứu như vậy thôi! Chứ làm như vậy thì ngân hàng nào mà cần quản lý Asset-Liabilities làm cái gì nữa!

Khổ quá!

No comments: