Friday, 13 January 2012

Nạn nhân mới trong EU crisis: Slovenia

KHi Hungary chưa kịp hết nóng thì Slovenia đã nhập cuộc.

No comments: