Friday, 20 January 2012

Ngân hàng tháng 1/2012

Giảm lãi suất vấp ba lực cản

Hà Nội: Dư nợ tháng 1 tăng 1,96% so với tháng trước

TP Hồ Chí Minh: Huy động vốn tháng 1 tăng 10% so với tháng trước

USD giảm giá - xem ra chỉ là yếu tố mùa vụ thông thường, comment của tác giả ở cuối bài có vẻ không ăn nhập gì cho lắm vì lúc căng thẳng thì tỷ giá USD/VND quả thật là có chạy đua nhưng là giai đoạn trước rồi (và có thể sắp tới, nếu có).

No comments: