Wednesday, 11 January 2012

Khi xã hội đang trở nên vô cảm?

Bài ở đây

Người ta trở nên vô cảm bởi vì individual security của người ta bị đe dọa khi giúp người khác. Khi nào mà VN đã trở nên insecured như vậy?

Và người ta ở nhà và ở trường đã được giáo dục như thế nào?

Và vì sao nhiều người muốn hôi của như vậy? Họ nghèo thế sao hay là vì họ không sợ hãi gì với việc hôi của như vậy? Luật pháp và giá trị xã hội và gia đình imposed minimal cost đối với hành động như vậy của họ.

No comments: