Tuesday, 19 May 2009

Vốn đầu tư ngoại ở TTCK VN

Một bài có nhiều thông tin về tình hình vốn ngoại ở VN

http://cafef.vn/20090516092650948CA31/phien-dieu-chinh-la-cac-phien-duoc-don-cho-de-mua-vao-co-phieu.chn

No comments: