Wednesday, 27 May 2009

7 sai lầm chết người trong đầu tư chứng khoán

7 sai lầm chết người trong đầu tư chứng khoán

http://cafef.vn/20090524022351528CA31/7-sai-lam-chet-nguoi-trong-dau-tu-chung-khoan.chn

Trích cuốn "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của Warren Buffett và George Soros" do Công ty First News phát hành

1 comment:

Nhu Dinh Hiep said...

Nghe đọc xong cũng muốn mua cuốn này!