Wednesday, 20 May 2009

Trường đua

Một bài toàn cảnh về trường đua Phú Thọ

http://dantri.com.vn/c20/s20-326229/nhung-dua-tre-mat-lanh-o-truong-dua-phu-tho.htm

Hãy nên suy nghĩ tới nuôi ngựa thuần chủng ở VN? Hay là nhập? Tiền ai trả?

Trẻ em và tiền, chọn cái nào? Chỉ sợ các trẻ em ở đây cũng chọn tiền.

No comments: