Wednesday, 27 May 2009

Update về tỷ giá & lãi suất

Tỷ giá sau "6 qui định quản lý ngoại hối"

http://cafef.vn/20090527081849109CA34/gian-nan-mua-usd-tai-nhtm.chn

Sẽ giảm thêm lãi suất USD?

http://cafef.vn/20090527112623859CA34/se-giam-them-lai-suat-usd.chn

Sao không nói, cho vay đô free cho rồi? VNBA ko có việc làm phải kiếm việc làm. Nhu cầu vay cao thì cần giảm LS, học kinh tế học ở đâu vậy? Đâu phải cứ vin cớ kích thích kinh tế rồi thích làm gì thì làm, vậy khác gì thời kế hoạch tập trung?

Tăng lãi suất rồi ... Hôm bữa ANZ dự đoán LSCB phải giảm! Hehe, mình thắng 1 chầu cá độ (mùa này thường là đua LS mờ, đâu cần làm forecast gì)

http://cafef.vn/20090526095338648CA34/tang-lai-suat-don-long-thi-truong.chn

Thị trường tín dụng: hiện tượng lạ, ... thiệt ra không lạ gì. Hay cái là có người nói ra

http://cafef.vn/20090525094956382CA34/nhung-hien-tuong-la-tren-thi-truong-tin-dung.chn

1 comment:

Hai Duong said...

" Nhu cầu vay USD cao " .Ủa thầy ơi theo tình hình hiện nay là doanh nghiệp chỉ có nhu cầu gửi ngoại tệ chứ ít có nhu cầu vay ngoại tệ; nên NHNN ,VNBA kêu gọi hạ thấp lãi suất tiền gửi ngoại tệ để hạ thấp lãi suất cho vay ngoại tệ thì cũng hợp lý .