Wednesday, 20 May 2009

Top 10 MBA châu Á

Top 10 đào tạo kinh doanh châu Á

http://dantri.com.vn/c25/s25-326170/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-hang-dau-chau-a.htm

HKUST, Peking, TSEM, CEIBS ... Ranking rất hợp lý. Hợp lý nhất là đá NUS của Sing ra khỏi bảng!

No comments: