Wednesday, 27 May 2009

Fitch cảnh báo chất lượng tài sản Chinese bank

Warning: Chất lượng tài sản ngân hàng TQ xuống thấp,sau Us sẽ là châu Á

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2009/05/090523_china_banks_fitch.shtml

No comments: