Saturday, 9 May 2009

HCM - Trung tâm tài chính ?

HCM mất sức mạnh trung tâm tài chính ... Đáng tiếc, nhưng nghĩ lại thì chắc Hà nội cũng mất lâu rồi !!! trung tâm tài chính mà lội nước đi kinh doanh !?

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/05/3BA0ECB4/

No comments: