Friday, 23 January 2009

Tỷ giá - Lãi suất - Giá cả tháng 1/2009

Lại hạ lãi suất cơ bản

http://dantri.com.vn/c76/s76-305149/lai-suat-co-ban-vnd-xuong-7nam.htm

Đột phá cuối tháng: vàng lên trên 900 USD, GBP xuống thấp ... Kinh tế Anh ra đi ...

http://www.marketwatch.com/news/story/Gold-hits-three-week-high/story.aspx?guid={4A3330C6-CAC2-44CD-A7B0-FB1EAD63C538}

http://www.marketwatch.com/News/Story/british-pound-plummets-data-show/story.aspx?guid=%7BCA3B3979%2DF4C5%2D433E%2DBC26%2DA10F8B1155EF%7D

Gạo sẽ lại là một vấn đề - Coi chừng luơng thực tăng giá

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297772&ChannelID=2

Tỷ giá by SGTT - Nhận định bậy bạ!

http://dantri.com.vn/c76/s76-305214/gia-usd-nam-2009-se-dien-bien-ra-sao.htm

Ba tín hiệu tăng trưởng ... xấu!
http://www.vneconomy.vn/20090202104624300P0C5/tang-truong-kinh-te-ba-tin-hieu-dang-luu-y-dau-nam.htm

No comments: