Friday, 30 January 2009

Kinh tế châu Á tháng 1 - Te tua

Haìz, cập nhật châu Á xíu, te tua

http://www.vneconomy.vn/2009012211073995P0C99/mot-loat-so-lieu-gay-soc-cua-kinh-te-chau-a.htm

No comments: