Saturday, 10 January 2009

Chuyện cười thuế TNCN

Dù đã có hướng dẫn

http://cafef.vn/20090106105344490CA31/cach-tinh-thue-co-phieu-otc.chn


Mọi chuyện vẫn cười ra nước mắt

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=296649&ChannelID=11

No comments: