Saturday, 17 January 2009

Ngân hàng và CTCK VN 2008-2009 (update thường xuyên)

Cuối 2008 chưa ai lỗ, nhưng nợ xấu đạt hơn 3% tổng dư nợ

http://www.sgtt.com.vn/detail42.aspx?ColumnId=42&newsid=45601&fld=HTMG/2009/0101/45601

Mệt rồi ... tiền gửi VND ít, ngoại tệ nhiều

http://cafef.vn/2009011702597803CA34/tien-gui-vao-ngan-hang-sut-giam.chn

Tới phiên VNeconomy đưa tin về vụ tiền gửi nội tệ giảm - chậm chân quá

http://www.vneconomy.vn/20090206114046963P0C6/huy-dong-von-vnd-sut-giam.htm

Kiều hối tam đại gia: VCB, Đông Á, Vietin ... năm nay Việt Tín bon chen

http://www.vneconomy.vn/2009011911529414P0C6/nhung-ngan-hang-dan-dau-ve-chi-tra-kieu-hoi-nam-2008.htm

Công ty chứng khoán ... là lá la

http://www.vneconomy.vn/2009012009295980P0C7/cong-ty-chung-khoan-50-40-va-10.htm

Bad news are still there

http://www.stox.vn/stoxplusnews/view_news_detail.asp?id=18127&menuID=1&categoryID=175

No comments: