Monday, 5 January 2009

Crazy Pirate Problem

Sài Gòn Square bị lên báo - Coi chừng bị dẹp à, mà Huỳnh Thúc Kháng có bị dẹp luôn hông ta?

http://dantri.com.vn/c20/s20-301438/hang-hieu-gia-beo.htm

No comments: