Sunday, 14 June 2009

Trung Quốc để mất vị thế công xưởng hàng đầu thế giới - Rất đáng đọc

Trung Quốc để mất vị thế “công xưởng” hàng đầu thế giới

http://cafef.vn/20090609055144621CA32/trung-quoc-de-mat-vi-the-cong-xuong-hang-dau-the-gioi.chn

Xin chú ý: tỷ giá CNY/USD tăng 11% nhưng TQ vẫn XK tốt đó.

Yếu tố đóng góp nhiều vào việc chi phí thay đổi là biến động tiền tệ và chi phí lao động. Từ cuối năm 2005, đồng nhân dân tệ tăng giá 11% so với USD và lương lao động tăng với tốc độ từ 7% đến 8%/năm. Để giảm bớt ngành công nghiệp gây ô nhiễm, chính phủ Trung Quốc ngừng áp dụng chính sách hỗ trợ thuế cho công ty xuất khẩu hàng công nghiệp nặng.

No comments: