Friday, 19 June 2009

Thị trường BDS - update

Cần tổ chức lại thị trường bất động sản

http://dantri.com.vn/c76/s76-331697/can-to-chuc-lai-thi-truong-bat-dong-san.htm

Bài với một số ý kiến hợp lý của Nguyễn Văn Điển

No comments: