Friday, 19 June 2009

Đạo đức kinh doanh vòng quanh thế giới

Những CEO tội lỗi

http://dantri.com.vn/c76/s76-331945/nhung-ceo-toi-loi-tren-thuong-truong-quoc-te.htm

No comments: