Thursday, 18 June 2009

Tài chính & Ngân hàng trong khủng hoảng: An update

Nước giàu và nợ: bó tay?

http://cafef.vn/20090612012119223CA32/nuoc-giau-dau-dau-boi-nhung-khoan-no-lon-chua-tung-co-trong-lich-su.chn

Ngân hàng phương Tây nên học hỏi TQ? Oh My God

http://cafef.vn/20090617095816977CA32/nganh-ngan-hang-phuong-tay-nen-hoc-hoi-tu-trung-quoc.chn

Problem chính: chất lượng tài sản của NH TQ như thế nào? No-one answers.

Here is a note:

NH TQ tiến thoái lưỡng nan - Gánh nặng nợ xấu quá lớn

http://cafef.vn/20090510040413422CA32/ngan-hang-trung-quoc-tien-thoai-luong-nan.chn

NH Mỹ trả tiền nhưng không có tự do: Ai thực sự ok hơn ?

http://cafef.vn/20090618050940725CA32/ngan-hang-my-tra-tien-nhung-se-khong-co-tu-do.chn

Việt Nam: NH cho vay hỗ trợ trong 4 tháng, giảm doanh thu 10,000 tỷ đồng (tốt quá!)

http://cafef.vn/20090616034848690CA34/doanh-thu-cua-cac-ngan-hang-giam-10000-ty-dong.chn

No comments: