Friday, 19 June 2009

Đột phá trong thanh toán ngân hàng của VN

Thanh toán trong 30 phút của ngành ngân hàng Nghe thật phấn khởi, nghĩ lại thật buồn, hệ thống cũ rích của NHNN đã kéo dài bao lâu?

http://dantri.com.vn/c76/s76-332078/thanh-toan-trong-30-phut-dot-pha-cua-nganh-ngan-hang.htm

No comments: