Thursday, 18 June 2009

Bản đồ mạng xã hội thế giới

Bản đồ mạng xã hội thế giới

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=321620&ChannelID=16

Bất ngờ: Zing là top của VN.

No comments: