Sunday, 14 June 2009

Kinh tế Nga không hoàn toàn hưởng lợi từ giá dầu - Đáng đọc về kinh tế Nga

Kinh tế Nga không hoàn toàn hưởng lợi từ giá dầu

http://cafef.vn/2009060509040944CA32/kinh-te-nga-khong-hoan-toan-huong-loi-tu-gia-dau-cao.chn

Ngân hàng quốc doanh của Nga đang tiến hành cung cấp khoản vay cho các công ty gặp khó khăn chứ không buộc họ phải tiến hành tái cơ cấu sau phá sản như trước như trường hợp của General Motors tại Mỹ. Nguyên nhân khiến họ làm vậy là tin tưởng kinh tế Nga sẽ nhanh chóng hồi phục cùng với giá dầu. => một dạng đảo nợ. Nhưng đảo nợ là xấu hay tốt? Necessary evils?

No comments: