Saturday, 19 November 2011

Tốt nghiệp đại học Harvard để làm xe ôm

Không phải 1 dạng bài câu khách nhảm nhí mặc dù cái title thì có vẻ như vậy. Một bài đọc để biết.

No comments: