Friday, 25 November 2011

SJC trở thành vàng của Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết thêm, khi có điều kiện, thương hiệu vàng SJC sẽ được đổi tên thành vàng SBV (SBV là tên viết tắt tiếng Anh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - State Bank of Vietnam) cho đồng bào yên tâm.

Doanh nghiệp vàng muốn dùng chung thương hiệu SJC

No comments: