Sunday, 13 November 2011

Thị trường tiền tệ: tiền gửi NH tiếp tục giảm

Tiền gửi tại các ngân hàng tiếp tục sụt giảm

Sốt tỷ giá ngân hàng đang hạ nhiệt - For how long? Don't know, just depend on whether gold surges.

Trong khi bài trên căng thẳng tỷ giá hạ nhiệt thì bài này lại nói: Ngoại tệ: mua không nổi, vay không xong

Mập mờ mua bán USD kiếm lời

No comments: