Tuesday, 8 November 2011

Kỳ vọng tháng 11

Bài của tác giả Lưu Hảo trên TBKTSG

Hiện tại có những sự trùng hợp của chuyển động vĩ mô so với tháng 3: thứ nhất tỷ giá liên ngân hàng đã rớt mạnh từ 21.900 đồng về 21.300 đồng/đô la Mỹ và sẽ còn giảm nếu NHNN tiếp tục can thiệp linh hoạt => cái này xác suất xảy ra chắc chỉ 50/50

2 more underlying issues on the downside risk

Các quỹ nước ngoài đã ngừng giải ngân khoảng tám tháng nay. Trong các bản báo cáo dành cho quỹ ngoại, các tổ chức nước ngoài đều cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa ở đáy và theo họ tiền đồng có thể mất giá thêm 5% nữa cho đến giữa năm sau.

Một số công ty có các khoản phải thu lớn bắt buộc bán giải chấp thu hồi nợ.

=> Still too early to go. 2012 may be a "tipping point" year, but may be both for good and bad directions.

No comments: