Thursday, 24 November 2011

CPI tháng 11 tăng 0,39%

CPI tháng 11 tăng 0,39%: Sẽ đạt mục tiêu lạm phát cả năm?

Cũng có mấy hàng giảm giá nhưng lương thực tăng giá mạnh

Đáng lưu ý là tháng 11 đã có đến 4 mặt hàng, nhóm hàng giảm giá. Cụ thể, mặt hàng thực phẩm giảm 2,6%; nhóm giao thông và bưu chính viễn thông giảm 0,01%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%. Tăng giá mạnh nhất là mặt hàng lương thực với mức 3,25%.

No comments: