Tuesday, 27 April 2010

Tin Tài chính - Ngân hàng tháng 4 - Quyết định lãi suất

http://cafef.vn/2010042703304815CA34/6-thang-lien-tiep-lai-suat-co-ban-bang-dong-viet-nam-duy-tri-o-muc-8nam.chn

Hôm nay (27/04), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký Quyết định số 1011/QĐ-NHNN ngày 27/4/2010 quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010.

Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng vẫn được giữ nguyên mức cũ là 8,0%/năm; Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6,0%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 8,0%/năm.

Hiện tại, các ngân hàng cũng như người vay vốn hay người gửi tiền đã không còn quan tâm nhiều đến lãi suất cơ bản khi các khoản vay (ngắn hạn cũng như trung và dài hạn) đều được cho vay với lãi suất thỏa thuận. Trong khi đó, các ngân hàng cũng đã chủ động huy động vốn với lãi suất vượt 10.5%/ năm.

Vừa qua, trong buổi làm việc với các ngân hàng ngày 20/04, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu NHNN cần theo dõi xử lý kịp thời, phấn đấu đưa lãi suất huy động khoảng 10%/năm và cho vay 12-13%/năm, góp phần khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập siêu.

http://cafef.vn/20100426021922371CA34/tin-tai-chinhngan-hang-ngay-264.chn

Các khoản cho vay thu mua tạm trữ cà phê được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất (HTLS) 6%/năm, trong thời hạn tối đa là 6 tháng (tính từ ngày 15/4/2010 đến ngày 15/10/2010) và thời gian cho vay thu mua tạm trữ cà phê được HTLS là 3 tháng (từ ngày 15/4/2010 đến ngày 15/7/2010). (lý do làm cái này là tại giá cà phê giảm quá ...

http://www.businessweek.com/news/2010-04-21/vietnam-may-have-400-000-tons-of-unsold-coffee-as-plan-starts.html

nhưng sự việc thiệt ra nghiêm trọng hơn bề ngoài

http://www.taipeitimes.com/News/bizfocus/archives/2010/04/25/2003471400)


--------------------------------------

Bình loạn

Thủ tướng chỉ định mục tiêu lãi suất vậy, rồi cũng chỉ định mục tiêu lạm phát. Mai mốt 2 cái này không đạt, NHNN có ai bị khiển trách không đây?

No comments: