Thursday, 15 April 2010

Ấn Độ: Con cọp ngủ bao lâu?

http://economy.vn/Articledetail.aspx?id=1222

Ấn là một nước nhỏ so với Trung Quốc, nhưng hãy cho chúng tôi 20 năm, chúng tôi sẽ bắt kịp.

Vì nhu cầu năng lượng, năm nay Ấn Độ bắt đầu theo chân Trung Quốc tăng cường đầu tư tại châu Phi. Nhưng với phương tiện hạn hẹp, lại bị quốc hội kiểm soát, New Delhi không thể tiêu pha hào phóng như Bắc Kinh xây cầu, xây trụ sở Quốc hội, sân đá banh khắp châu Phi, đổi lại các hợp đồng tự do khai thác tài nguyên từ dầu hỏa đến quặng mỏ.

Tại châu Phi hiện nay, Trung Quốc gởi sang hơn 40 ngàn công nhân tham gia vào các công trình xây dựng này trong khi số nhân viên Ấn chỉ độ 1.500 người. Tuy nhiên, Ấn Độ rất năng nổ vận động hành lang và hồi đầu năm nay ký được hợp đồng đầu tiên khai thác dầu hỏa với Nigeria và sau đó với Angola.

Giới chuyên gia quốc tế, như Edward George của Economist Intelligence Unit, xem việc Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc tại châu Phi là một điều tốt đẹp cho châu lục này, nơi mà Bắc Kinh bị xem là « thực dân mới ». Sự hiện diện của một đối tác thứ hai buộc Trung Quốc phải bớt đi lề thói độc tôn.

Giới quan sát tỏ ra khâm phục đường hướng phát triển hợp lý này : thương mại chỉ phồn vinh khi nào mọi thành phần dân chúng đều có thu nhập khá, người nông dân trù phú, lương người công nhân đủ nuôi gia đình, không ai bị hy sinh cho chỉ số GDP. Và như thế đất nước mới thái bình, xã hội mới hài hòa.

Bình loạn:

TQ lấn Châu Phi nữa chớ đâu chỉ lấn Việt Nam mà VN la!

Ấn đa đảng, đa sắc tộc, đa giai cấp, đa ngôn ngữ. Chia rẽ sâu sắc như vậy, làm sao mà đi lên đây? Để xem nước mà Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc với nước mà Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc, thì ai sẽ thành công lâu dài?

Chuyện đời thường là lâu nay cộng đồng kinh doanh và academic tương đối trọng thị người Ấn, với số CEO và Prof của các Uni lớn khá đông. Hôm trước nghe nói Principle of Corp Fin của Brealey-Myers có 1 phiên bản riêng cho Ấn Độ với 1 coauthor người Ấn.

Chỉ là 1 đất nước lộn xộn như vậy thì không biết con cọp này còn ngủ bao lâu?

No comments: