Tuesday, 27 April 2010

Lãi suất & lạm phát

Lãi suất và lạm phát world wide

http://cafef.vn/20100422024226457CA32/lai-suat-co-ban-se-tang-khong-ngung.chn

Citigroup bảo lạm phát thấp tháng 4 chưa có gì để vội mừng

http://cafef.vn/20100426064329473CA32/citigroup-ty-le-lam-phat-2010-cua-viet-nam-co-the-tang-len-gan-11.chn

-----------------------------------------

Ai đi vay mua nhà ở Anh Mỹ thì đi vay gấp, không thôi mốt trả lãi cao!

No comments: