Tuesday, 27 April 2010

M&A Pru AIA - Market power

http://phapluattp.vn/2010042211421276p0c1014/prudential-mua-lai-aia-thi-truong-co-bi-chi-phoi.htm

------------

Cuối cùng rồi cũng có người la lên: Ê, chúng nó bự quá! Rồi sao?

No comments: