Tuesday, 20 April 2010

Sau 10 năm, chất lượng công chức… không đổi! => Tuyệt quá!

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201011/20100313001437.aspx

"Trong 10 năm qua, chúng ta có nhiều đổi mới, cải cách, trong đó có việc thi tuyển công chức, điều kiện thi tuyển là phải có bằng cấp, chứng chỉ... Ai muốn làm công chức thì phải học để lấy bằng cấp, chứng chỉ... Nhưng chất lượng bằng cấp, chứng chỉ đó như thế nào là cả một câu chuyện. Chúng ta đặt tiêu chuẩn cho cán bộ công chức của VN quá cao so với thế giới. Nhìn về mặt hình thức thì bằng cấp, chứng chỉ tăng lên rất nhiều nhưng chưa tương xứng với chất lượng thực sự phải có", ông Hòa nói.

"Qua trao đổi với lãnh đạo của một số bộ, họ cho biết, trong các cơ quan hành chính chỉ có khoảng 30% cán bộ công chức làm việc có hiệu quả cao, khoảng 30% kết quả có mức độ, còn lại là không có sản phẩm gì cả." Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ

Bình loạn

=> Thì ra có 40% đem lại cost nhưng không đem lại benefit. So, chính phủ subsidize 40% công chức. Nếu số này không có đi làm công chức, không biết tỷ lệ thất nghiệp của VN là bao nhiêu?

No comments: