Monday, 1 February 2010

Việt kiều mua nhà: Thống kê thấp hơn thực tế

http://cafef.vn/2010020102411288CA35/viet-kieu-mua-nha-thong-ke-thap-hon-thuc-te.chn

“Luật quy định Việt kiều có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, có thể được hiểu là Việt kiều chỉ được mua nhà ở chứ không được mua đất. Vậy, Việt kiều có được phép mua đất dự án rồi sau đó tự xây nhà không? Vấn đề này vẫn chưa có nghị định hướng dẫn”, ông Thao dẫn chứng. Trong một số trường hợp, việc xác định người gốc Việt Nam gặp khó khăn nếu họ được sinh ra ở nước ngoài, nay bố mẹ đều đã mất.

Nói chung VN không có bán đất, chỉ bán quyền sử dụng đất cho mọi đối tượng. Tuy nhiên lại không qui định chỉ bán riêng cái quyền sử dụng đất, mà phải mua cái nhà!

No comments: